Контакти

Mar 20, 2023

"АЕЦ Козлодуй ЕАД набира студенти за платени летни стажове по различни специалности


Подаване на документи до 13.04.2023 г.

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания към кандидатите:

-да са български граждани

-да са на възраст до 30 години

-да са след записан летен семестър на ІІІ курс в ОКС бакалавър в ОКС магистър,в  специалност от изброените

-да имат минимален среден успех мн.добър 4.50 от зъвършен зимен семестър на настоящата учебна година

-да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

-степендиандите на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД имат възможност да провеждат платен летен стаж още след завършен летен семестър на І курс.

За повече информация, пишете на: karieri@npp.bg

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,