Консултации

Mar 21, 2023

Национален център по радиобиология и радиационна защита ,търси да назначи физик


НЦРРЗ търси  специалист на пълен работен ден (7 часа) в лаборатория „Индивидуален дозиметричен контрол“.

Category: Всички новини
Posted by: admin

Описание на длъжността:
- контрол на индивидуална еквивалентна доза;
- лабораторна дейност;
- обработка на данни;
- изготвяне на документи;
- научно-изследователска дейност.
Изисквания:
- висше образование - физик (специализации „Ядро и елементарни частици“, „Медицинска физика“, „Инженерна физика“).

Да:
- има компютърна грамотност;
- познава стандартите за управление на качеството;
- има способности и желание за работа в екип.

Ако длъжността представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална професионална автобиография и снимка.

За повече информация на сайта: https://www.jobs.bg/job/6767104

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,