Apr 11, 2023

АЯР обявява конкурс за платени студентски стажове за 2023 г.


Срок за подаване на документи : 31.05.2023 г. на имейл: careers@bnra.bg

Category: Grants
Posted by: admin

Студентските стажове са обявени за  следните дирекции:

-Главна Дирекция -“Ядрена безопастност“

-Дирекция -"Анализи и оценка на безопастността“

-Дирекция -“Радиационна защита“.

Продължитеността и периода за провеждането на стажантската програма е един или два месеца от м. Юли до м. Декември 2023 г.

За повече информация на тел: 02 9406934 или на  careers@bnra.bg ,www.bnra.bg

 

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,