За нас

May 4, 2023

СУ „Св. Климент Охридски”, организира „Форум на кариерното развитие” във Факултета по математика и информатика.


На 10 и 11 май 2023 г. за 14 поредна година ще се проведе „Форум на кариерното развитие“ във Факултета по математика и информатика към СУ “Св.Климент Охридски".

Category: Всички новини
Posted by: admin

Организатор на Форума е Кариерният център към ФМИ, съвместно с Фондация

„Работилница за граждански инициативи“, а медийни партньори са Karieri.bg,

Digitalk и DevStyleR.

Тази година над 80 фирми ще вземат участие във Форума.

 Подробна информация за „Форума на кариерното развитие” във ФМИ 2023 може да се

намери на http://dni.career.fmi.uni-sofia.bg/. За допълнителни въпроси може да се

свържете с екипа на Кариерния център на ФМИ (тел.: 02 8161 589 , e-mail:

career@fmi.uni-sofia.bg и на https://dni.career.fmi.uni-sofia.bg/node/2

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,