May 23, 2023

Smart Factory Asks на Schneider Electric организира онлайн събитие на 30 май от 10.00 ч


Фокусът на изданието е „Как можете да защитите в бъдеще жизнения цикъл на вашия устойчив продукт?

Category: Всички новини
Posted by: admin

Събитието е насочено към академичната общност – студенти, преподаватели, екипи от образователните и кариерни центрове.

За повече информация посетете сайта:

https://go.schneider-electric.com/WW_202305_Smart-factory-asks-product-sustainability_Token-LP.html?source=Webinar&sDetail=WW_202305_Smart-factory-asks-product-sustainability_bFO

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,