Jul 28, 2023

Професионално развитие за студенти


ЛАБОРАТОРИЯ А017

Category: Grants
Posted by: admin

Вие сте талантлив студент, с желание за професионално развитие и искате:

Да придобиете ценни знания и практически опит в различни направления (физика, електроника, механика, математическо моделиране, предприемачество)?

Реализация във водещите световни компании в сферата на светлината и лазерите ?

Да развивате високи технологии в сферата на фотониката?

 Да участвате в международни научно-изследователски проекти в сътрудничество с

водещи учени?

Или просто искате да направите дипломната си работа?

 За повече информация:

Доц. др. Иван Бъчваров: +359887330322 ivan.buchvarov@phys.uni-sofia.bg

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,