Консултации

Sep 19, 2023

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ


 2 октомври (понеделник) 2023 ОТ 14.00 часа

Category: Всички новини
Posted by: admin

Откриването на учебната 2023/2024 година във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ще се проведе от 14:00 ч. на 2 октомври (понеделник) 2023 г. в аудитория А207.

Откриването ще започне с приветствия от представители на деканското и ректорското ръководство, както и от един от доайените на преподавателската общност. Заместник-деканите по учебна дейност и преподаватели, отговарящи за факултативните модули и дисциплини, ще запознаят студентите с най-важните акценти от учебния процес.

Факултетният студентски съвет ще представи своята дейност и ще даде допълнителни напътствия на новоприетите студенти. Важното значение на активната студентска общност и положителни примери за реализация на възпитаници на Физическия факултет ще представи един от най-младите и активни преподаватели.

След откриването, студентите ще имат възможност да се запознаят с отговорниците и менторите за тяхната специалност и ще получат студентските си книжки.

Присъствието на всички първокурсници е силно препоръчително, защото ще се засегнат множество важни теми, касаещи обучението във Физическия факултет.

След официалното откриване, Факултетният студентски съвет организира посрещане на първокурсниците, което ще започне от 16:30 часа във фоайето на сграда А.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,