За нас

Sep 20, 2023

Конкурс


Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ)

Category: Всички новини
Posted by: admin

Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум е  неправителствена организация изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България и най- голямото професионално сдружение, осигуряващо експертна помощ по всички въпроси в областта на ядрената енергетика в България.

Тази година Булатом обявява на своята интернет страница www.bulatom-bg.org, конкурс на тема: „Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година“ за студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, ТУ-София, филиал Пловдив, РУ “Ангел Кънчев“ и УНСС, като крайният срок за участие е 30 октомври 2023 г.

Наградата за първо място е парична в размер на 1000 лв.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,