Обучения от Кариерния център

Sep 25, 2023

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2024/2025


Срок за кандидатстване: 20 ноември 2023 г.

Category: Grants
Posted by: admin

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната/учебната 2024/2025 година.

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Възможностите за кандидатите от България са в следните четири категории:

● Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.

● Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;

● Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;

● Постдокторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите. След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания София, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъде подаден в Център за академични изследвания София до 20 ноември 2023 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:

● по документи;

● с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември и началото на декември 2023 г. в София;

● предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.

Критерии за оценка:

● научният опит на кандидата;

● качествата на изследователския проект или творческа работа;

● възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

 

Крайният резултат се обявява през май 2024 г.

 

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и

злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в

предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат

публикувани в интернет. Те се предоставят чрез директен контакт с г-н Димитър Димов

(контактите по-долу).

 

Лице за контакт:

Димитър Димов

Център за академични изследвания София

Адрес: ул. „Стефан Караджа“ No7, вх. В, ет. 2, София 1000

Тел.: (02) 980 08 43

Ел. поща: dimov@cas.bg

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,