За нас

Oct 6, 2023

ЕСЕНЕН ДЕН НА КАРИЕРАТА 2023


 

Денят на кариерата е форум, който се организира за шести път от Кариерния Център при Физически Факултет. Целта му е да срещне студенти и работодатели. Кариерното изложение е възможност за ключовите работодатели да представят своите организации, работодателската си марка и постиженията на компанията пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физически факултет.

Кога: 17. 10.2023 г. /вторник/ , Час: 11.00ч. – 15.00ч.

Къде: Фоайето на Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

бул. Джеймс Баучер 5, Централна сграда А.                        

 Фирмите, които ще участват:

Category: Всички новини
Posted by: admin

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта.

ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Integrated Micro-Electronics Bulgaria is part of Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) - a leading provider of electronic manufacturing services (EMS) and power semiconductor assembly and test services. Operating in multiple global locations, IMI serves some of theworld’s leading originalequipment manufacturers (OEMs) in the computing, communications, consumer, automotive, industrial, and medical electronics markets. IMI is consistently ranked among the top 20 EMS providers in the world. Founded in 1980 as joint venture between Ayala Corporation and Resins Inc., IMI now operates in 21 manufacturing sites around the world located in the Philippines, China, the United States of America, Mexico, UK, Germany, Bulgaria, Serbia and the Czech Republic. IMI has a prototyping and new product introduction facility in Tustin, California. This facility handles advanced manufacturing R&D, specializing in flip chips, interconnects, and substrates. Integrated Micro-Electronics Bulgaria employs 2300 people and its production facilities - plants IMI 1, IMI 2 and Plastics & Toolshop are located in the town of Botevgrad.

Global Foundries

Opportunities in Bulgaria

The GlobalFoundries development center in Sofia, Bulgaria plays an important role in the development of a range of semiconductor manufacturing technologies. We offer various opportunities for people with knowledge of microelectronics, physics and/or programming. For students who want to grow their career with a collaborative and innovative international environment, GF offers incredible opportunities in  the microelectronics industry—under the hands-on mentorship of experienced engineers. GF Bulgaria offers a unique blend of talent focused on the non-manufacturing stages of microchip development. Our engineers in Design and Tech Enablement and our Pre & Post Fab teams are true innovators at the very core of the research and development process, contributing to the fast-paced evolution of the semiconductor industry.

Тита Консулт

Фирмата се занимава с Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита. Извършват търговска, консултантска и сервизна дейност в областта на радиационния контрол, на уредите и системите за осъществяване на радиационен контрол и мониторинг, на рентгенови системи за контрол на багажи, МПС, товари и течности. Предлагат широка гама от системи за контрол на достъп и видеонаблюдение.

BHTC BULGARIA EOOD

The German company Behr Hella Thermocontrol (BHTC) is starting production at a new facility in Sofia - Bozhurishte economic zone. The company manufactures air conditioning and thermoregulation systems for the automotive industry. Eurofound is the EU Agency for the improvement of living and working conditions. The company BHTC is the world market leader for climate operating / control units and the specialist for outstanding HMI (Human Machine Interface) system solutions whereby the human takes center stage. We provide comfort for all vehicle passengers in every driving situation. This includes first-class and comfortable climate conditions and the intuitive and ergonomic operation of our HMI systems. As an innovative and agile company, BHTC is a valued partner to the automotive industry. Together with our customers, we introduce pioneering technology to new vehicle generations the world over.

Агенция за ядрено регулиране

Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е независим специализиран орган на изпълнителната власт. Регулаторните функции изпълнявани от АЯР в служба на обществото определят мисията на организацията, а именно: „Защита на човека, обществото, бъдещите поколения и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения“. За постигане на мисията си АЯР се ръководи от международно приетите принципи на ядрена безопасност и радиационна защита и се стреми непрекъснато да подобрява своята ефективност, чрез прилагане на международно признатите добри регулаторни практики.

НИГГГ

НИГГГ (Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН) извършва фундаментални и научно-приложни изследвания, обслужващи държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки. НИГГГ се състои от 4 департамента:

-          Геофизика

-          Сеизмология и сеизмично инженерство

-          Геодезия

-          Център по хидрология и водно стопанство

  Тук-Там

Тук-Там е глобална мрежа за вашия успех - открийте опитно buddy от своята сфера и се свържете с нас. Ключът към този успех са хората. Затова вече 15 годинисе  гради глобална brain gain общност от българи, които си помагат и се ангажират с България. Осъществяваме тези връзки благодарение на технологията - онлайн платформата tuk-tam.bg.Така заедно инвестираме време и средства по един доверен и прозрачен начин в образованието и развитието на младите хора, за да направят най-добрата си стъпка напред. Успехът за нашата общност има и свое измерение - 100,000 българи да отделят поне 1 час, помагайки на млади хора. Това са 100,000 часа инвестирано време за България!

Нетера

Предоставя на клиентите си както стандартни телеком услуги, така и комплексни ИТ и телекомуникационни решения. Държат на високото качество и са сертифицирани по международните стандарти ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 27701 и PCI DSS.  71% от клиентите ни биха ни препоръчали на колеги или бизнес партньори, което ни нарежда сред Топ 1% на най-добрите доставчици на интернет услуги в света по индикатора Net Promoter Score (NPS). Общият ни показател за клиентска удовлетвореност (CSAT) също е с рекордни стойности за сектора на телекомуникациите – 88% от отговорилите в последното ни проучване са много доволни от продуктите, услугите, мрежата, качеството, обслужването, поддръжката и финансовите си отношения с нас.

Мелексис

Melexis е глобална инженерна компания и световен лидер в проектирането, разработването и доставянето на решения в сферата на микроелектрониката за клиенти от автомобилната промишленост, индустриалния, потребителския и медицински сектор. Решенията, които предлагат, имат за цел да намалят вредата за околната среда,  да подобрят безопасността и сигурността, и да осигурят комфорт за хората. 

MM Solutions

"MM Solutions e компания с над 20-годишен опит в разработването на софтуер за камери на мобилни устройства. Компанията е създадена от група български инженери, които си поставят за цел да разработят първия цифров фотоапарат в Европа. И го постигат с фотоапарат Photo Clip, който е отличен със златен медал от Международния пловдивски панаир. Натрупвайки познания в областта на обработката на изображения, основателите се насочват към мобилната индустрия.

Понастоящем MM Solutions e водещ световен лидер в развоя на софтуер за вградени камери. Компанията разполага с екипи, занимаващи се с иновации и алгоритми за обработка на изображения, софтуерни разработки, верификация и настройки на цифрови камери и Еmbedded програмиране. През последните няколко години Компанията има успешно реализирани проекти за автомобилната индустрия, като един от първите такива е с водещ немски автомобилен гигант, който имплементира камери, заменящи страничните огледала в една от колите си.

Институт по електроника “Академик Емил Джаков” към БАН

Институтът "Акад. Емил Джаков" към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. Много бързо институтът се превърна във водеща научна институция в споменатите области в Българската академия на науките и в цялата страна.
През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхванаха и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.
В института "Акад. Емил Джаков" към Българската академия на науките са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

Университет за деца

Университет за деца е образователна организация, която цели да вдъхновява ученици и студенти да се занимават с наука от ранна възраст. Екипът на  организацията разработва авторски експерименти и експериментални установки от света на природните науки и технологиите, с които запалва интереса към практико-приложното обучение. От пролетта на 2023 год. Университет за деца има официален договор за сътрудничество и съвместна дейност с прирдоматематическите факултети на Софийски университет "Св. Климент Охридски", в който освен съвместни образователни инициативи се предвижда и развитието на развойна лаборатория във Физическия факултет, в която студенти и учени да работят по разработката на нови експериментални установки. Организацията предлага стажове като обучители в курсове и работилници с ученици или като R&D изследователи в развойната лаборатория.

   СисМо ООД

Ние сме малка компания, занимаваща се с моделиране на инженерни процеси и разработване на приложен софтуер. Основната ни дейност е свързана с компютърното моделиране и симулиране на резервоари за съхранение на водород при високо налягане в автомобилната индустрия, както и на системи за промишлено производство на водород от електролиза. За целта използваме различни софтуери за изчисления и симулации, като Amesim, Simulink /Simscape и OpenModelica, а за анализа на входните и изходните данни езиците за програмиране Python и Matlab. Освен дългогодишните проекти с BMW, наскоро компанията започна работа и по два нови проекта с немските компании Cryomotive и Hynergy, затова търсим стажанти с интерес в областта, които се надяваме да продължат професионалното си развитие при нас след края на стажа.

  “Глобалмед С”  ЕООД

"Глобалмед С" ЕООД се занимава със изграждане на системи за медицински газове, доставка и сервиз на цялостно оборудване на операционни зали и реанимации.

  "Медикъл Имейджънг сървиз" ООД

"Медикъл Имейджънг сървиз" ООД се занимава с доставка, гаранционен и

извънгаранционен сервиз на медицинска техника за образна диагностика.

 

АЕЦ Козлoдуй

АЕЦ „Козлодуй“ е атомна електроцентрала в България, разположена на брега на река Дунав край град Козлодуй. Оператор на централата е АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, собственост на държавния Български енергиен холдинг. С инсталирана мощност 2000MW това е най-голямата електроцентрала, както и единствената атомна електроцентрала в страната. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. АЕЦ “Козлодуй” е един от най-големите работодатели в България като осигурява висок жизнен стандарт на работещите в компанията.

 

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,