Oct 20, 2023

С голям интерес премина Есенният ден на кариерата 2023


Работодатели и студенти се срещнаха на 17 октомври в рамките на Есенния ден на кариерата във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Category: Всички новини
Posted by: admin

Множество студенти посетиха щандовете на организациите-изложители в рамките на Есенния ден на кариерата 2023, организиран от Кариерния център към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Всички участници представиха дейността си и възможностите за работа или стаж на студенти от Физическия факултет в тях. Както изложителите, така и студентите оцениха възможността да разговарят директно и обменят контакти помежду си.

Денят на кариерата е форум, който се организира за шести път от Кариерния Център при Физическия Факултет, като целта му е да срещне студенти и работодатели. Кариерното изложение е възможност за ключовите работодатели да представят своите организации, работодателската си марка и постиженията на компанията пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физически факултет.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,