Контакти

Nov 1, 2023

Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия факултет


Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. 

Category: Всички новини
Posted by: admin

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Инициативата е безвъзмездно финансирана от „ЕндуроСат“, световен лидер в сферата на наносателитите и космическата инфраструктура.

Официални гости на церемонията бяха проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св.Кл. Охридски“, Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията, проф. Тодор Тагарев, министър на отбраната, и Райчо Райчев, основател и изпълнителен директор на „ЕндуроСат“.

Лабораторията включва високотехнологично оборудване и предоставя конкурентни условия за създаването на следващите успешни космически мисии в България.

Дарението е част от дългосрочната стратегия на „ЕндуроСат“ за развитието на космическите науки в България. Компанията е организатор на „Космически предизвикателства“, образователна академия за космическо инженерство и предприемачество, която дава възможност на младежи от цял свят да учат от водещи експерти от космическия сектор.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,