Ден на Кариерата 2018

Feb 22, 2024

Стаж в Уестингхаус (САЩ) за лято-есен 2024 г.


Краен срок за кандидатстване: 18.03.2024 г.

Category: Work
Posted by: admin

Програмата е ориентирана главно към студенти от специалности свързани с ядрена енергетика и/или други инженерни дисциплини, но също така е отворена за всички студенти (бакалаври и магистри) по професионални направления 4.1 Физически науки и 5.3 Компютърна и комуникационна техника.

Единственото изрично условие е да имат две (за бакалаври) и/или една (за магистри) завършени академични години.

Подбора ще се извършва изцяло от Уестингхаус като ще се оценява академичното представяне на студентите, степента на владеене на английски език и интереса и ентусиазма им към ядрената енергетика.

В програмата за 2024 г. за България са заделени 5 места, като две от тях са за студенти на Физически факултет.

Ако имате въпроси може да се обърнете към проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет: rig@phys.uni-sofia.bg

Можете да кандидатствате на следните линкове:

Global Engineering Services

AP1000 Energy Systems Delivery Stream

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,