Минали обучения

Feb 22, 2024

Търси се Медицински физик / Инженер медицинска техника


Фирма "Рей Контрол" ООД, София

Category: Work
Posted by: admin

Основна дейност на позицията:
Извършване на измервания за контрол на качеството. Изготвяне на протоколи. Планиране и отчитане на дейността. Работата изисква самостоятелност, мобилност, командировки в страната и добри комуникациони умения при контактите с клиенти. Разполагаме с най-добрата измервателна апаратура и софтуер, с които се извършват измерванията.

Следните изисквания за позицията ще се считат за предимство:
• Придобита специалност по “Медицинска физика” или Инженерна специалност
• Знания и умения в контрола на качеството или сервизирането на медицинска радиологична техника. Познаване на нормите за радиоационна защита и Закона за безопасно използване на атомната енергия. Познаване на устройството на рентгеновата апаратура.
• Компютърна грамотност
• Технически английски език
• Активен шофьор с изрядна шофьорска книжка
• Самоинициативност и добра организация, отговорност към работата, качествено изпълнение на задълженията, добри комуникативни умения при работата с клиенти, спазване на срокове за изпълнение.

Какво предлагаме:
• Приятна офис среда с добра локация в центъра на София
• Възможност за работа от вкъщи и самостоятелно планиране на работата.
• Справедливо възнаграждение в съответствие с качеството на работата и поетите отговорности.

За предимствo ще се счита придобит професионален опит като Медицински физик в областта на образната диагностика и/или лъчетерапия/лъчелечение.

За да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография на български език до 16.03.2024г.

Източник обява: https://www.jobs.bg/job/7275695

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,