Менторство

Apr 2, 2024

Кариерно обучение за студенти на тема: „Подготовка на документи за кандидатстване за работа“


10 април 2024 г., от 16:30 в зала А209

Category: Teachings
Posted by: admin

На 10 април 2024 г., от 16:30 до 17:30 часа в зала А209 на Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Кариерният сектор на СУ и Кариерният център към ФзФ организират обучение за студенти на тема: „Подготовка на документи за кандидатстване за работа“. В рамките на обучението студентите ще придобият основни умения за подготовка на автобиография (CV) и мотивационно, както и насоки за подготовка за участие в кариерен форум.

Лектори: Надя Стоянова и Мария Илиева, сертифицирани кариерни консултанти от сектор “Кариерно развитие“ на Софийски университет.

Събитието е напълно отворено за всички желаещи, като екипите на Кариерният сектор на СУ и Кариерният център на ФзФ са на разположение за всички въпроси.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,