Менторство

May 17, 2024

Лятно училище по ядрено регулиране


26-28 септември 2024 г.

Category: Teachings
Posted by: admin

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) със съдействието на Център за ядрени компетенции – Козлодуй (ЦЯК) организират лятно училище по ядрено регулиране, което ще се проведе в хотел „Рила“, курортен комплекс „Боровец“ от 26 до 28 септември 2024 г.

По време на мероприятието национални, чуждестранни и международни експерти по ядрено регулиране ще изнесат лекции по тематики, свързани с регулаторния режим в България и в други страни, както и с международните стандарти и практики при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения.

Школата е предвидена за студенти ОКС Бакалавър III и IV курс, както и за ОКС Магистър, като оптималният брой на участниците от Физически факултет е двама.

Всички разходи на студентите, с изключение на пътните се поемат от организаторите.

Пътните разходи от София ще бъдат поети от Физически факултет.

Моля, ако имате желание за участие, да го заявите до 14 юни на careers.physics@gmail.com.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,