Кариерна реализация

May 22, 2024

Търси се технически сътрудник във водеща нанотехнологична компания


Innovative Solutions Bulgaria, гр. София

Category: Work
Posted by: admin

Българското дъщерно дружество на световния лидер в нанотехнологиите NanoWorld Holding AG, Швейцария търси технически сътрудник. Производството ни е в сферaта на Микроскопията със сканиращо острие (Scanning probe microscopy, Atomic force microscopy).

Позицията включва работа по различни проекти свързани с разработката на нови продукти, контрол и систематизация на работните процеси, и технически маркетинг. Ние сме сплотена организация, в която рядко влизат и рядко напускат колеги, и си търсим колега или колежка с дългосрочна перспектива. Одобрен кандидат ще премине вътрешно-фирмено обучение, което ще бъде заплатено като нормално работно време (без удръжки).

В нашата фирма не се полага извънреден труд, не работим на смени и имаме добри условия на труд. Ние не сме корпоративна структура, а по-скоро технологични нърдове.

Предлагаме конкурентно пазарно заплащане, съобразено с позицията.

Изисквания към кандидатите:

- завършено висше образование и професионален опит в областта на инженерните или природните науки

- способност за самостоятелна работа и работа в екип по проекти изискващи прецизна работа, изобретателност, търпеливост и координация с колеги и партньори в индустрията

- способност за организация и контрол на работни процеси

- способност за боравене с техническа документация и създаване на технически описания

- свободно писмено и устно боравене с английски език и английска техническа терминология

Даваме предимство на кандидати с познания в областите на:

- Микроскопията със сканиращо острие

- микро и нанотехнологиите

- полупроводниковата техника

- електрониката

- материалознанието

- работата в чисти помещения

- техническия маркетинг

При интерес към обявената позиция може да кандидатствате през jobs.bg или на имейл: stefanov@isb.bg

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,