Менторство

Jun 7, 2024

Търси се системен инженер в отдел КИП и А


„БИОВЕТ“ АД, гр. Разград

Category: Work
Posted by: admin

За производствената ни площадка в гр. Разград, където работят висококвалифицирани работници и специалисти, търсим да назначим:

СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕР в отдел КИП и А към Дирекция техническа

От Вас очакваме да:

• Да участвате при внедряването и монтажа на нова техника за управление на производствените процеси, както и да поддържате и отстранявате възникнали аварии в системите за автоматично управление;

• Да разчитате и изготвяте ел.схеми за автоматично управление;

• Да извършвате и водите отчетна документация, да изготвяте заявки за необходимите резервни части и материали и изготвяте инструкции за работа и ремонт на нововъведените системи за автоматизация;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• работно време от 8:00 ч. до 16:30 ч. /редовна смяна/;

• добро възнаграждение и бонуси;

• различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;

• поемане на транспортни разходи на служителите, живеещи извън пределите на гр. Разград;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Висше образование „Магистър“ – специалност „Автоматизация на производството“ или друга инженерна специалност, свързана с промишлената електроника, приборостроене, електротехника, физика;

• Умения за работа с техническа документация и компютър.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплома за завършено образование до 05.07.2024г. на адрес: “Биовет” АД-клон Разград, отдел “Човешки ресурси”, бул. "Априлско въстание" № 68А, гр.Разград, п.к.7200 или онлайн чрез https://www.jobs.bg/job/7457832

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,