Обучения от Кариерния център

Jul 4, 2024

Близо 44% от компаниите в ИТ сектора продължават да наемат служители всеки месец


MiNDS представи онлайн проучване с близо 200 компании за актуалните тенденции при набирането на персонал

Category: Всички новини
Posted by: admin

MiNDS, една от водещите компании за подбор на персонал в ИТ сектора в България, сподели със своите клиенти резултатите от последното си проучване, свързано с актуалните тенденции и практики в HR сферата за 2024 г. На специално събитие компанията представи последни данни за начина, по който фирмите от индустрията привличат и задържат таланти в динамично развиващия се пазар на труда. Близо 200 представители на HR отдели на водещи компании отговориха на въпроси за това какви са целите при управлението на хора в сектора с днешна дата, какви са ефективните HR стратегии, както и на въпроси, свързани с HR политики и придобивки.

„Нашето проучване подчертава значимостта на препоръките от настоящи служители като метод за набиране на персонал. Фактът, че 98% от анкетираните ги оценяват като най-ефективни, ясно показва колко важна е вътрешната мрежа на компаниите“, сподели Емил Танев, CEO на MiNDS. Значителен е процентът на онези, които предпочитат използването на онлайн платформи като метод занабиране на персонал – 85%, следвани от фирмите, които се доверяват на специализиран HR консултант – 75%, допълниха колегите от екипа на MiNDS по време на събитието.

Въпреки че битува мнението, че ИТ секторът е в криза близо 44% от анкетираните компании продължават да наемат служители всеки месец. При самостоятелното набиране на персонал HR стратегиите на компаниите отчитат висока ефективност.

52% от анкетираните ги оценяват като ефективни, а 11% като много ефективни. Висок е и делът при използването на външни компании за набиране на служители – 60% определят посредниците като ефективни и много ефективни.

По отношение на хибридния модел на работа и продуктивността се забелязват различни тенденции – 35% от компаниите предоставят пълна свобода на избор между работа от офиса и вкъщи, 25% прилагат балансиран хибриден подход (до 3дни седмично присъственост), а 23% предпочитат предимно отдалечена работа.

По отношение на продуктивността и дали хибридният модел дава конкретни резултати, съществуват известни колебания, тъй като 42% от участвалите в проучването споделят, че не отчитат значителна промяна.

„Хибридният модел на работа остава тема на дискусия сред HR специалистите. Нашето проучване показва, че компаниите все още търсят най-добрия начин да балансират между продуктивност и гъвкавост“,отбеляза Милен Атанасов, управляващ съдружник в MiNDS.

Сред най-предлаганите социални придобивки се очертават гъвкавото работно време и по-конкретно „хоум офисът“. 84% от анкетираните споделят, че това е придобивката, която предлагат най-често на служителите си, а 85% предоставяткато нефинансов стимул и ваучери за храна.

Най-често посочваните цели за развитие в областта на човешките ресурси за следващата година включват формиране на заплащане съобразно индивидуалните резултати и базирано на умения и производителност (68%).Малко повече от половината анкетирани споделят, че ще се стремят към запазване на текущите придобивки, а 40% отбелязват, че имат за цел да разширят образователните и професионалните обучения за своите служители.

Един от основните изводи от проучването е, че във време, в което кандидатите на пазара са повече, нивата на заплащане не са толкова водещ фактор, колкото фокусирането върху професионалното развитие и израстване като инструмент за задържане. Откроява се и фактът, че близо 50% от участниците в проучванет посочват, че средната продължителност на престоя на служителите в компанията е от 4 до 6 години.

За MiNDS

MiNDS е водеща компания в областта на IT подбора, която се утвърждава в България от 2008 г. насам и разширява дейността си в Сърбия през 2016 г.Наскоро фирмата стъпи и на пазара в Португалия и Чехия. През дългогодишната си история MiNDS работи с над 300 компании в сектора на IT и ICT и спомага за назначаването на повече от 4 000 служители. Наред с основната си дейност за подбор на персонал MiNDS предлага и консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси. Бизнес моделът на компанята е фокусиран върху задълбоченото познаване на пазара и високото качество на обслужването. Ето защо клиентите на MiNDS често се обръщат към компанията за най-предизвикателните позиции.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,