Jan 14, 2015

CV и МОТИВАЦИОННО ПИСМО


Както вече някои от вас знаят, започнахме серията от обучения с това, как да оформим успешно CV-то и мотивационното си писмо.

 

Category: minali-obucheniya
Posted by: admin

Целта на обучението бе да развием знания и умения, които да ни помогнат да изготвим успешно документите си за кандидатстване така, че едновременно да се отличаваме от масовите кандидати, но и да предоставим в удачен вид и формат информацията, от която четящите нашите документи се нуждаят. Фокусът беше както върху академичната среда, така и към бизнес средата. 

Обучението помогна на участниците да придобият както теоретични знания за самата подготовка на документите, така и практически умения; бяха разиграни реални казуси, които в последствие бяха обсъдени от цялата група. Участниците споделиха, че информацията е била добре систематизирана, разбираема и подкрепена с примери. Като основни плюсове на обучението бяха изтъкнати интерактивният формат и общуването с различните участници, както и създадената приятелска атмосфера по време на събитието.

Очаквайте повече информация за следващите ни кариерни обучения на страниците на сайта ни!

Презентация от обучението.

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,