Обучения и семинари

Feb 23, 2016

Компанията за образователни услуги Quacquarelli Symonds (QS) създаде онлайн платформа за безплатна самоподготовка


за тестовете: SAT, LSAT, GMAT и GRE

Category: Teachings
Posted by: admin

QS Leap предлага ресурси за подготовка и явяване на няколко от най-популярните англоезични тестове - SAT, LSAT, GMAT и GRE. Тя функционира и като социална мрежа, тъй като кандидатите могат да комуникират онлайн не само помежду си, но и с експерти и организации за тестова подготовка. Това им позволява да почерпят от опита на другите, да намерят подходящата учебна група, правилния ментор за себе си, или просто да чуят професионално мнение по въпрос, който ги вълнува. 

Платформата предлага и множество инструменти за планиране на индивидуалния учебен процес. Така кандидатът може да се учи от другите, като едновременно следва собственото си темпо. 

Достъпът до платформата QS Leap е чрез стандартна регистрация, а повече информация за нея можете данамерите на официалния й сайт: (www.qsleap.com).

© 2024 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,