Sep 29, 2016

НАГРАДИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА


Краен срок: 26 септември 2018 г. 

Category: Grants
Posted by: admin

Европейската комисия предоставя 3 награди за решения в областта на енергетиката на обща стойност 3.25 млн. евро. Средствата се отпускат по програмата "Хоризонт 2020".

Кандидатите трябва да предложат иновативни подходи за интегриране на слънчевата енергия в исторически сгради, за използване на възобновяема енергия в болниците и за разработване на продукти, които помагат за намаляване на емисиите, като оползотворяват въглероден диоксид.

Награда може да получи всеки, който представи ефективно решение на даден проблем. Кандидатите имат пълна свобода при избора на подход. Кандидатите за наградата "Фотоволтаиците се срещат с историята" трябва да подадат предложенията си до 26 септември 2018 г. За останалите две награди крайният срок е 3 април 2019 г. Повече информация ще намерите на сайта на програмата.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,