Обучения и семинари

Feb 27, 2015

Стартира LabView Академията


В рамките на проект BG051PO001-3.3.06 – 0057: Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира курс „Въведение в LabView среда за графично програмиране“. 
Category: Teachings
Posted by: admin

Първия модул на обучението стартира на 9.03.2015

Повече информация можете да получите от брошурата на проекта и от програмата на курса.

За записване моля попълнете формата на:
http://goo.gl/forms/iaLb6qnfLG

За допълнителна информация се свържете с LabView инструкторите:

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,