За нас

Feb 5, 2019

Специалист по мехатроника


в Институт по физика на твърдото тяло

Category: Work
Posted by: admin

За работа по проект се търси специалист по мехатроника. Възможна е работа и на непълен работен ден. Предимства са: добър английски, познания по изготвяне на механични детайли, електроника и програмиране. Сключва се трудов договор с ИФТТ.

Документи се подават на: ogi@phys.bas.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,