За нас

Feb 5, 2019

Технически сътрудник


в Институт по физика на твърдото тяло

Category: Work
Posted by: admin

За работа по проект на 4 или 6 часа в научен институт (Институт по физика на твърдото тяло) се търсят технически сътрудници. Изисквания: много добър писмен и говорим английски, образование в някоя от следните области - електроника, физика, химия, биология, физикохимия, електроника, индустриално инженерство или свързани с тях. Естеството на работата включва участие в експериментални изследвания, правене на справки, оформяне на документи, измиване и подсушаване на уредите и помещението след работа и други.

Документи за кандидатстване се подават на имейл: ogi@phys.bas.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,