За нас

Oct 11, 2018

ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ


към отдел Лаборатория Развойна дейност на Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД 

Category: Work
Posted by: admin

ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА НАДЛЪЖНОСТТА:

- Образование – висше техническо в областта на електрониката, електротехниката или инженерната физика;

- Владее на немски език – ниво мин. В2 по европейската езикова система.

ПРЕДИМСТВО:

- Владее на английски език – ниво мин. В2 по европейската езикова система.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

- Провежда технически изпитания съгласно европейската норма за домакински уреди IEC 60335;

- Изготвя анализи на резултатите от изпитанията и доклади и друга техническа документация;

- Отговаря пряко за процеса по сертифициране на произвежданите уреди в завода;

- Работи с европейски и интернационални сертифициращи институти – VDE, Electrosuisse и др.;

- Организира и участва в провеждането на ежегоден одит от страна на сертифициращите институти;

- Отговаря за проверката и калибрацията на измервателните уреди и средства.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Стриктно спазване договореностите между страните;

- Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;

- Здравословни и безопасни условия на труд;

- Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;

- Допълнително здравно застраховане;

- Социални придобивки.

Документи се подават на: Lhm_jobs@liebherr.com

 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,