Jul 11, 2017

Търсят се специалисти, студенти или докторанти


в Лаборатория “Атомна спектроскопия” при ИФТТ-БАН

Category: Work
Posted by: admin

Лаборатория “Атомна спектроскопия” при ИФТТ-БАН

предлага възможност за работа на непълен работен ден

    Лабораторията търси желаещи (специалисти, студенти или докторанти) за работа на непълен работен ден за поддържане на съпътстващата експериментите електроника. Достатъчни условия са основни знания и умения, като се предвижда обучение на кандидатите. Познания по работа с LabView и/или С++ са предимство.

   При желание, предлагаме възможност за разработване на дипломна работа и/или докторантура.

   За контакт: доц.д-р Емилия Ст. Димова ас. д-р Христина Христова Лаборатория по атомна спектроскопия ИФТТ-БАН, ст.20, Тел. 02/979 58 01 GSM 0895491807 e-mail: hhristova@issp.bas.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,