Jul 13, 2017

6 свободни работни места


за Метеоролози

Category: Work
Posted by: admin

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-641/05.07.2017 г. е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, както следва:

1.1. За военно формирование 44510-София – 3 длъжности, съгласно Приложение № 1;

1.2. За военно формирование 28000-Граф Игнатиево – 1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

1.3. За военно формирование 26030-Безмер – 1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

1.4. За военно формирование 52090-Долна Митрополия 1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

Пълният текст на обявата от 10.07.2017 г. е на адрес: http://websrv.mod.bg/bg/documents_obiaviKonkursi.html

 

 

 

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,