Mar 21, 2018

Преподавател по физика и химия


в Частно училище "ЕСПА" 

Category: Work
Posted by: admin

Частно училище "ЕСПА" търси да назначи преподавател по физика и химия на хонорар за преподаване и обучение на деца в 7-ми клас. 

Изисквания:
- Висше образование - висше образование (магистър, бакалавър) и стаж по специалността минимум 3 години.
- Присъдена квалификация Учител по физика и химия.

Предимства:
- работа с компютър;
- предишен опит.

Автобиографията следва да бъде придружена с актуална снимка и актуален настоящ адрес.

Можете да изпращате кандидатури на: office@espa.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,