Sep 5, 2017

Учител по Информатика и ИТ и Физика и Астрономия


в 29 СУ "Кузман Шапкарев"

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания:
1. професионално направление: информатика и компютърни науки; учителска правоспособност;
2. физически науки; учителска правоспособност.

Необходими документи: заявление, СV (на български език) и копие на диплома и трудова книжка.

Начин на подаване: на ел.поща на 29.СУ "Кузман Шапкарев": sou_29@abv.bg или на място в канцеларията на училището - ул."Г.С.Раковски" № 20 от 08,00 до 16,00 ч. до 25.08.2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,