Sep 5, 2017

Учител по природни науки на английски (Химия, Биология, Физика) / Science teacher in English


в British International School Classic 

Category: Work
Posted by: admin

British International School Classic търси учител по природни науки за новата учебна година започваща през септември.
- Отлично владеене на английски език

Необходими документи за кандидатстване :
- Автобиография (CV)
- Мотивационно писмо
- Актуална снимка

Подходящите кандидати ще бъдат поканени на интервю

British International School Classic is looking for a Science teacher (Chemistry, Biology, Physics) in English for the new school year starting in September.

Send documents through the online application form:
- Curriculum Vitae (CV)
- Cover Letter
- A recent photograph

 Successful candidates will be invited for interview.

 Можете да кандидатствате на: classic@classicschool.org


© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,