За нас

Jul 25, 2017

Учител по физика и астрономия в прогимназиален етап - лектор; Учител по физика и математика


в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” 

Category: Work
Posted by: admin

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни класа, съгласно утвърдените Държавни образователни стандарти и учебни програми. 

Нашите учители са подбрани внимателно според високи критерии. Те съчетават доказан професионализъм с педагогически опит и личностен ангажимент. 

Ако сте готови да поемете предизвикателството и отговорността за интелектуалното съзряване и емоционалното развитие на младите хора и желаете да сте част от млад и динамичен училищен екип, свържете се с нас!

Образование и квалификация:
1.Висше образование по специалността.
2.Компютърна грамотност

Можете да кандидатствате за тези позиции на имейл адрес: oyalamova@unischool.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,