Jul 25, 2017

Стаж в Български дарителски форум


Крайният срок е 20 декември.

Category: Work
Posted by: admin

Българският дарителски форум предлага две стажантски позиции за студенти. Продължителността му може да бъде от 1 до 3 месеца. Стажът е неплатен. За да кандидатствате е нужно, да изпратите мотивационно писмо и автобиография на имейл адрес: irinatsvetkova@dfbulgaria.org.

Крайният срок е 20 декември.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,