Sep 28, 2017

Ръководител лаборатория


в „ПЛАСТХИМ – Т“ АД 

Category: Work
Posted by: admin

„ПЛАСТХИМ – Т“ АД е специализирана в производството на гъвкави опаковки, BOPP и CPP фолиа, произвеждащи се от най-новото поколение машини на Световноизвестните производители Brückner и Kampf.
Поради разширяване на своето производство, „Пластхим-Т“ АД търси да назначи:
РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ

- Осигурява на точна, прецизна и навременна информация от лабораторните тестове и анализи към отделите, за които са предназначени (Производство, Маркетинг, Технологичен, Поддръжка); 
- Контролира процеса на точното въвеждане на информацията от анализите в Системите за Производствено планиране и отчитане;
- Организира обучението на персонала при промяна на текущата или въвеждане на нова Система за Производствено планиране и отчитане по отношение на контрола на качеството;
- Поддържа на актуален каталог на дефектите и единна номенклатура;
- Обобщава резултати от допълнителни тестове и изпитания на продуктите за целите на развойната дейност и техническото подпомагане на клиентите;
- Съдейства при управлението на Несъответстващ продукт и Извънредни проби/мостри; 
- Изготвя справки използвайки - Excell и ERP система;
- Организира управлението на персонала на Лабораторията вкл. специфични мерки за безопасност здраве на работа, планира графици и отпуски и отчита сменния труд;
- Осъществява техническото и методологично обезпечаване на Лабораторията с подходящи и точни методи, програма и изпълнение на график за контрол и калибриране на оборудването (с външни и вътрешни изпълнители), подбор и заявка на консумативи на Лабораторията, разработване на нови методи за анализ;
- Координира създаване, поддръжка, актуализация, архивиране и съхранение на документация на Лабораторията (Наръчник на лабораторията, инструкции, образци, записи). 
- Изпълнява функцията на контактно лице при необходимост от анализи във външни лаборатории.

Изисквания към кандидата:
- Висше образование - в сферата на химичните технологии, физика, химично инженерство;
- Лабораторен опит с физико-механични и оптически тестове;
- Професионален опит в производствено предприятие е предимство;
- Отлична компютърна грамотност;
- Добро владеене на английски език.

Компанията предлага:

- Конкурентно заплащане;
- Възможност за реализация в компания-лидер в своя бранш;
- Отлични условия на труд.
Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете своя актуална автобиография на имейл: hr@plastchim-t.com

Данните Ви са защитени съгласно ЗЗЛД.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,