Sep 28, 2017

Инспектор в отдел „Радиационен контрол”


в Дирекция „Обществено здраве” Регионална здравна инспекция - Варна

Category: Work
Posted by: admin

Дирекция „Обществено здраве” Регионална здравна инспекция - Варна, търси кандидат за длъжността инспектор в отдел „Радиационен контрол”, Дирекция „Обществено здраве”.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Степен на образование : бакалавър по специалност Медицинска физика; Инженерна физика (медицински физик, физик, инженер–физик или инженер).
Професионален опит не се изисква. 
Телефон за контакт: 052/665 217, 0889712373, нач. отдел, мед. физик-експерт Б. Манушева или имейл: bc.hristova@mail.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,