За нас

Oct 10, 2017

Инженер, Физик, Асистент


в ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

Category: Work
Posted by: admin

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

търси да назначи Инженер, Физик, Асистент

Инженер:

Електроинженер с поне 5 години стаж
Познания в областта на вакуумната техника и вакуумните техологии

Физик:

Познаване на вакуумната техника и Вакуумните технологии

Асистент:

Кандидатът да има Магистърска степен по физика или химия или да е инженер.
Изискват се познания по вакуумна техника и вакуумни технологии.
Предимство е наличието на докторска степен.

Можете да кандидатствате на имейл: clapbas@mbox.digsys.bg

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,