Nov 29, 2017

"Студентски стипендии – фаза 1"


Краен срок за подаване на формуляри - 14 януари 2018 г.

Category: Grants
Posted by: admin

От 27 ноември започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за специални постижения по проект "Студентски стипендии – фаза 1". Всички студенти могат да подадат формуляри чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде представено на 8 февруари 2018 г. Повече информация за кандидатстването и изискванията може да намерите тук.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,