За нас

Jan 9, 2018

Учител по човекът и природата в прогимназиален етап


в ЧОУ Мечтатели

Category: Work
Posted by: admin

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Задължителна педагогическа правоспособност.
2. Да притежаване специалностите - химия, физика и биология.
3. Педагогически стаж не е задължителен.
4. Огромно желание за работа и професионално развитие.
5. Представяне на CV, мотивационно писмо и препоръки онлайн на имейл: OFFICE@MECHTATELI.EU или на място.

© 2018 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,