Dec 5, 2017

Национална стипендиантска програма "За жените в науката"


Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2018 г.

Category: Grants
Posted by: admin

Стартира осмото издание на Национална стипендиантска програма "За жените в науката". Конкурсът търси талантливи български жени учени в сферата на естествените науки, които ще бъдат наградени със стипендии от по 5000 евро. Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен, да се занимават с изследвания в сферата на естествените науки и да работят по авторски научен проект, който да реализират със стипендията в България. Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния сайт на програмата. Кандидатите могат да изпратят своите заявления и документи за участие на stanislava.nishkova@mfa.bg или по пощата до Националната комисия за ЮНЕСКО в България. 

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,