Dec 19, 2017

Стипендии от МОН


за обучения, специализации и научни изследвания в чуждестранни висши училища за студенти

Category: Grants
Posted by: admin

МОН обявява конкурси за стипендии за обучения, специализации и научни изследвания в чуждестранни висши училища за студенти, завършили средно или висше образование в български държавни учебни заведения. Стипендиите ще бъдат отпускани за частичен или пълен срок на обучение за придобиване на бакалавър и магистър и за летни езикови курсове и семинари. Изискванията към желаещите са да имат българско гражданство и да владеят писмено и говоримо работния език в съответната страна, за която искат да кандидатстват. Подборът на кандидатите ще се извърши след събеседване с всеки участник. Нужните документи трябва да бъдат подадени в деловодството на МОН на адрес бул. "Княз Дондуков" 2А. Крайните срокове за отделните конкурси и пълните изисквания може да откриете тук или на страницата на МОН

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,