Jan 9, 2018

Физик


Работата е подходяща и за студенти.

Category: Work
Posted by: admin

Фирма Диал ООД търси даназначи Физик на пълно работно време. Работата е подходяща и за студенти.

Изисквания:

Висше образование - физика, за работа с дозиметрична, радиометрична и спектрометрична апаратура.
Работа в акредитирана лаборатория, в областта на естествена и техногенна радиоактивност.

Можете да кандидатствате на имейл: dial_ltd@abv.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,