Feb 8, 2018

Стипендии "Фулбрайт"


Kрайният срок за подаване на документи е 10 май

Category: Grants
Posted by: admin

Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт" осигурява стипендии за преподавателска и изследователска дейност. Организацията дава възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година, а крайният срок за подаване на документи е 10 май. Желаещите трябва да имат българско гражданство, защитена докторска степен и добро владеене на английски език. Кандидатстването става чрез попълване на формуляр, а подробности относно стипендията може да откриете на сайта на организацията

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,