Feb 21, 2018

Фондация "Св. Климент Охридски"


обявява Дванадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

Category: Grants
Posted by: admin

За наградите ще могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса става с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от жури. Произведенията трябва да бъдат изпратени на deri@admin.uni-sofia.bg до 30 април 2018 г., като в имейла трябва да бъде дадена информация за висшето училище и специалността, в която се обучава кандидатът, точен адрес, имейл и телефон за връзка. Наградите от конкурса ще бъдат връчени на тържество по случай 24 май.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,