Mar 27, 2018

ФИЗИК


в Тита Консулт

Category: Work
Posted by: admin

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНЯ:

 • Участва в монтаж, изпитване и въвеждане в действие на различни уреди и системи за радиационен контрол;
 • Участва в радиационно обследване на различни обекти при нормална експлоатация, извеждане от експлоатация или аварийни ситуации;
 • Извършва дозиметричен контрол при работа с източници на йонизиращи лъчения, превоз на радиоактивни вещества и др.
 • Извършва профилактични прегледи и проверки с контролни източници на специализирана апаратура;
 • Документира извършените дейности и участва в изготвянето на различни фирмени документи.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Образование – Висше, в областта на атомна, ядрена, инженерна, медицинска физика, ядрена техника и ядрена енергетика и др. подобни (може и пред завършване);
 • Компютърна грамотност и владеене на английски език (всеки допълнителен език е предимство);
 • Свидетелство за управление на МПС – активно практикуващ, минимум категория В;
 • Професионален опит не се изисква, но е предимство.

 

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

 • Постоянен трудов договор, с 6 месеца изпитателен срок;
 • Първоначално възнаграждение: 800 лв (без професионален опит) и по договаряне (с професионален опит).

 

Моля, изпращайте автобиография и мотивационно писмо на адрес:

office@thetaconsult.com

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,