За нас

Apr 4, 2018

Специалист


в Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” - ИБФБМИ

Category: Work
Posted by: admin

Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” търси да назначи
Специалист
Изисквания: бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните области - биология, химия, физикохимия, физика, биомедицинско инженерство, иженерни материали и материалознание, или свързани с тях, добър писмен и говорим английски. Естеството на работата включва участие в експериментални изследвания, правене на литературни справки, включване в национални и международни научни проекти и др.
Възможна е работа на пълен и на непълен работен ден. Сключва се трудов договор с ИБФБМИ.
Секцията работи по национални и международни научни проекти (с Германия, Италия, Унгария и Австрия).

Можете да кандидатствате на имейл: ibphbme@biomed.bas.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,