За нас

Apr 4, 2018

ФИЗИК


в ИЯИЯЕ

Category: Work
Posted by: admin

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ФИЗИК 

Основни отговорности:
• Работи по реализиране на експерименти и научни изследвания;
• Изготвя необходимата документация, отчитаща провеждането на експерименти и изследвания;
• Участва в разработването на публикации и доклади по научни проблеми от фундаментален и приложен характер.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование с ОКС „Магистър“ по специалност от направление „Физика“;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Владеене на втори чужд език е предимство.

Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за работа по национални и международни проекти;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите референтния номер на обявата и наименованието на длъжността, за която кандидатствате.

Документите се подават и в отдел „Човешки ресурси“ на ИЯИЯЕ - БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, каб. 120.

Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и документи за трудов стаж може да изпратите при кандидатстване или да представите на интервю.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно изискванията му.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,