Ден на Кариерата 2018

Apr 4, 2018

Срокът за кандидатстване за участие в Националната стипендиантска програма "За жените в науката" се удължава до 30 април 2018 г.


Конкурсът търси талантливи български жени учени в сферата на естествените науки, които ще бъдат наградени със стипендии от по 5000 евро. 

Category: Grants
Posted by: admin

Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен, да се занимават с изследвания в сферата на естествените науки и да работят по авторски научен проект, който да реализират със стипендията в България. Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния сайт на програмата. Кандидатите могат да изпратят своите заявления и документи за участие на stanislava.nishkova@mfa.bg или по пощата до Националната комисия за ЮНЕСКО в България.

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,