Обучения и семинари

May 29, 2018

Mеждународна лятна програма "Форум глобални лидери"


Програмата е насочена към студенти и млади професионалисти, които желаят да развият лидерските си умения. 

Category: Teachings
Posted by: admin

В България от 12 до 19 август в базата на Американския университет в Благоевград ще се проведе международната лятна програма "Форум глобални лидери". Инициативата, на която "Кариери" е медиен партньор, има за цел да подготви ефективни и иновативни лидери в различни области за предизвикателствата в публичния, неправителствен и частен сектор. Тя е част от международната мрежа за подготовка на млади лидери PGLF, като академиите се осъществяват още в Русия, Хърватия, Йордания и Бразилия. Програмата е насочена към студенти и млади професионалисти, които желаят да развият лидерските си умения. Част от курсовете включват умения за влияние и водене на преговори, презентационни умения и говорене пред публика, ефективно вземане на решения, лидерство и комуникация, подготовка за интервюта за работа, психология на глобалното лидерство и др. Обученията ще включват симулации, работа в групи и проекти под менторството на водещи професори от топ университети като Джорджтаун, Оксфорд и Сорбоната, както и гост-лектори от България. Изискванията към кандидатите за участие в академията са да бъдат между 18 и 35 години, да владеят английски поне на ниво B2, да не са участвали преди това в събития на PGLF в България и да имат лидерски аспирации в публичния, неправителствения или частния сектор. Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр до 1 юни 2018 г. (ако се нуждаят от виза) или до 16 юли 2018 г. (в случай че нямат нужда от виза за пребиваването си в България). Кандидатурите се преглеждат по реда на получаването им. Повече информация може да намерите на страницата на "Форум глобални лидери".

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,