Jun 14, 2018

Конкурс за истории


свързани с равенството между половете и успехите на жените

Category: Work
Posted by: admin

Girl Rising и HP обявяват конкурс за истории, свързани с равенството между половете и успехите на жените. Кандидатури се приемат под формата на видео, аудио, есе или изображение. В рамките на кампанията жури ще избере част от историите и те ще бъдат представени на сайта на инициативата. Селекцията от кандидатури ще бъде споделена на интернет страницата още по време на кандидатстване, преди да бъдат обявени победителите на 11 октомври - Международния ден на момичетата. Кандидатства се през сайта на Girl Rising до 15 август 2018 г. Победителите от предизвикателството ще получат комбинация от микро-финансиране, HP продукти и услуги и достъп до ментори, които ще ги подкрепят по време на тяхното пътешествие за насърчаване на социалното въздействие в техните общности. Допълнителна информация може да намерите на страницата на инициативата

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,