Jul 25, 2018

Инженер физик


във фирма Джи Си Ар ЕООД

Category: Work
Posted by: admin

Кратко описание на работата
Изготвяне на библиотеки с неутронно-физични константи с различни софтуерни комплекси като HELIOS и моделиране поведението на зарежданото ядрено горивото в реактора. Интегриране и адаптиране на изготвените неутронно-физични библиотеки в средата на пълномащабен симулатор на ЯППИ и установените в него термохидравлични модели. Позицията включва и работа със специализиран софтуер за провеждане на 1D или 3D неутронно - кинетичен анализ като например PARCS и/или NEM. Разработване на модели и изготвяне на анализи за оценка на ядрената и радиационна безопасност на ЯППИ в условия на нормална експлоатация, отклонения от нормалната експлоатация и тежки аварии (анализ на подкритичността на реактора, БОК или контейнер). Участие във всички дейности, свързани с ядрено горивния цикъл за оценка и анализ на безопасността.
Основни отговорности 
• Участие в разработване на неутронно-физични библиотеки за горивни касети със спектрални софтуерни комплекси като HELIOS;
• Участие в интегриране и адаптиране на библиотеки с неутронно-физични константи и модели в среда на друг програмен продукт;
• Участие в разработване на модели чрез софтуер за 1D и 3D неутронна кинетика на реактора (например PARCS или NEM);
• Верифициране и валидиране на разработените модели;
• Извършване на тестове за потвърждаване на моделите. Анализи, статистическа обработка и интерпретация на резултатите;
• Изготвяне на отчети по договори с клиенти;
• Съдействие при разработване на предложения към клиенти;
• Кореспонденция с клиенти и партньори.
Изисквания към кандидата
• • Образователно квалификационна степен „Магистър” по специалности Реакторна инженерна физика или Топло и ядрена енергетика;
• Базови компютърни умения - MS Office;
• Владеене на програмни езици като FORTRAN, C++ и/или други е предимство;
• Опит с програмни продукти за генериране на неутронно-физични библиотеки с константи е предимство;
• Наличие на стаж по специалността е предимство;
• Широка фундаментална подготовка по теоретично-приложните дисциплини и знания в областта на ядрената енергетика, както и задълбочени познания по технологията ВВЕР-1000/В320 са предимство;
• Добро владеене (говоримо и писмено) на английски език е задължително;
• Добро владеене (говоримо и писмено) на руски език и/или друг език са предимство;
• Познания в областта на българското и международно законодателство в областта на безопасно използване на ядрената енергия, безопасност на труда и противопожарна безопасност е предимство;
• Готовност за командировки в страната и чужбина и работа на площадка и/или в офис на клиента е задължително;
• Притежаване на свидетелство за управление на МПС е желателно.
Компанията предлага
• Отлични условия на труд и възможност за професионално развитие;
• Динамична среда и разнообразие на темите;
• Специализирано обучение по специфични теми при необходимост ;
• Допълнително здравно застраховане;
• Конкурентно заплащане и годишен бонус /по договаряне/.

 Можете да кандидатствате на имейл: info@gcr.bg

© 2019 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет,